BRL6000-21

HPS voor een (h)eerlijk klimaat

Per 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering van kracht. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict.


Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken, zeg maar aan de bodem gekoppelde warmtepomp, is het BRL 6000-21 certificaat verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.


HPS B.V. heeft het certificeringstraject begin 2015 ingezet en de audits zijn door Bureau Veritas succesvol afgerond. Het KOMO INSTAL procescertificaat is door Bureau Veritas verstrekt. HPS is  door Bodem+ erkend.

Wij zijn lid van

Ons adres:

 

HPS  B.V.                   

Einthovenstraat 4-c

1821 BV Alkmaar

tel:   072-5318666