EPBD

HPS voor een (h)eerlijk klimaat

Volgens de nieuwe EPBD-aircokeuring moet u eens in de 5 jaar uw airconditioningsysteem laten keuren. 


Deze verplichting geldt voor airconditioningsystemen met een koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kW. Voor u als gebouwbeheerder levert dit belangrijke voordelen op na het nemen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen: kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort voor de gebruikers van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat.


Veiliger, gezonder en comfortabeler werken

Het nemen van energiebesparende maatregelen na de verplichte EPBD-keuring is goed voor het milieu en u bespaart al snel 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten. De kosten van een keuring zijn daardoor snelterugverdiend. Bovendien heeft u 5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen gebruikers van uw gebouwveiliger, gezonder en comfortabeler werken. Met deze verplichte keuring geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn verplicht EU-Ianden om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.


Doel: 20%minder C02-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020.HPS is zowel EPBD-airconditioningsystemen A' als 'EPBD-airconditioningsystemen B' gecertificeerd.


Meer informatie over de verplichte EPBD keuring kunt u vinden op: Installatiekeuringen

Wij zijn lid van

Ons adres:

 

HPS  B.V.                   

Einthovenstraat 4-c

1821 BV Alkmaar

tel:   072-5318666