BRL100

HPS voor een (h)eerlijk klimaat

Per 1 januari 2015 is de Europese F-gassenverordening gewijzigd.

Dit heeft recent geleid tot aanpassingen in de Nederlandse wet- en regelgeving.


Wat veranderd er ?


- Het Besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen zijn herzien.

  (Het Besluit is op 15-okt. 2015 in de Staatscourant gepubliceerd, de Regeling op 16 okt. 2015.)

- tegelijkertijd heeft de overheid aanpassingen doorgevoerd in de certificering van personen en bedrijven.


De wijzigingen worden per 1 december 2015 van kracht. Overgangsrecht zorgt ervoor dat de huidige bepalingen over diplomering en bedrijfscertificering nog zes maanden gelden. Per 1 juni 2016 moeten de bedrijven voldoen aan de nieuwe eisen.


Belangrijkste wijzigingen


De belangrijkste wijzigingen zitten vooral in de certificatie-eisen die gesteld worden aan bedrijven,

personen en de certificerende instellingen.

Stonden de eisen voorheen in de ministeriële regeling zelf, nu zijn ze opgenomen in ‘Beoordelingsrichtlijnen’:


- de BRL 100 (Beoordelingsrichtlijn voor het F-gassen bedrijfscertificaat voor bedrijven): eisen op het gebied van balans en registratie, personeel, procedures en gereedschappen.


- de BRL 200 (Beoordelingsrichtlijn voor het F-gassen certificaat voor personen): eisen op het gebied van installatie, onderhoud, reparatie, servicewerkzaamheden, buiten dienst stellen, terugwinnen en lekcontrole.


HPS heeft onlangs de audit doorlopen en kan met een positief resultaat de toekomst tegemoet zien.

27 Juni 2016 heeft de controlerende instantie SGS een bevestiging afgegeven dat HeatPumpService BV het derde bedrijf in Nederland is die de BRL 100 certificering heeft behaald.

Wij zijn lid van

Ons adres:

 

HPS  B.V.                   

Einthovenstraat 4-c

1821 BV Alkmaar

tel:   072-5318666