F-gassen

HPS voor een (h)eerlijk klimaat

STEK is een afkorting die staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. 


De doelstelling van deze stichting is gericht op het voorkomen en terugdringen van emissies in de koudesector. Met emissies worden alle situaties bedoelt die bijdragen aan een vervuiling van de directe en indirecte omgeving van de koelinstallaties.


Hierbij wordt gekeken naar het aanleggen van de koelinstallaties en de handelingen die daarbij worden verricht.


Stichting Emissiepreventie Koudetechniek certificeert bedrijven in samenwerking met keuringsbedrijven.


Het F-gassen certificaat wordt niet door STEK verstrekt maar door de minister van Infrastructuur en Milieu .Wij zijn lid van

Ons adres:

 

HPS  B.V.                   

Einthovenstraat 4-c

1821 BV Alkmaar

tel:   072-5318666