VCA

HPS voor een (h)eerlijk klimaat

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer.


VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).


Minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu.


Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.


HPS is VCA gecertificeerd: certificaat

Wij zijn lid van

Ons adres:

 

HPS  B.V.                   

Einthovenstraat 4-c

1821 BV Alkmaar

tel:   072-5318666