Ons motto : Het is niet moeilijk, het is hooguit een uitdaging !

HeatPumpService B.V. is ontstaan uit een samenwerking tussen ZZP’ers die samen zijn gegaan in de bedrijfsvorm HPS B.V.

Wij vullen elkaar uitstekend aan en zijn er weinig klussen die wij niet aan kunnen.

Wij hebben alle disciplines in huis: warmtepompen, airconditioning en koeltechniek.

Wij zijn gecertificeerd voor onderstaande disciplines:

VCA Certificering

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

BRL 6000-21 Certificering

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken (een aan de bodem gekoppelde warmtepomp) is het BRL 6000-21 certificaat verplicht.

BRL 100 Certificering

De BRL 100 (Beoordelingsrichtlijn voor het F-gassen-certificaat voor bedrijven) bevat eisen op het gebied van balans en registratie, personeel, procedures en gereedschappen.

© Copyright - Heat Pump Service